Huyện Mang Thít

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Mai Ly 02703840534 Vĩnh Long Mang Thít Số 14 Tổ 23, Thị trấn Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long