Huyện Minh Hoá

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc 01 Hoài Thương 915272416 Quảng Bình Minh Hóa Tiểu Khu 7 , Thị Trấn Quy Đạt Huyện Minh Hóa , Tỉnh Quảng Bình