Huyện Nghi Sơn

TT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Tĩnh Gia Nhà Thuốc Thanh Tùng TH Gần nhà hàng Thanh Còi, xã Hải Hoà , Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0984050095
2 Tĩnh Gia Nhà thuốc Số 1 DS. Lê Sỹ Bồng Tiểu Khu 6 TT Tĩnh Gia/THANH HÓA 0965241693