Huyện Nghĩa Hành

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quảng Ngãi
Nghĩa Hành
NT Tâm TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 0914783742