Huyện Ngọc Lặc

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thanh Hóa
Ngọc Lặc
Quầy thuốc số 10 – Cô Liên Quầy thuốc số 10, Ba Si, Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa 0392564333
2 Thanh Hóa
Ngọc Lặc
Quầy Thuốc số1 Trung Tâm CN Dược Ngọc Lặc Số 26 Phố Lê Duẩn – TT Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tính Thanh Hóa (anh quách anh tuấn, quầy chính giữa ) 0392564333
 3 Thanh Hóa
Ngọc Lặc
QT 1A Chi Nhánh Dược Ngọc lặc. Lê Thị Mai Phố Lê Duẩn – TT Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc/THANH HÓA  0372288360
4 Thanh Hóa
Ngọc Lặc
Quầy thuốc Số 56 – Cô Hòa SN 40 Lê Hoàn , Thị Trấn Ngọc Lặc , huyện ngọc Lặc , Tỉnh Thanh Hóa 0966293369