Huyện Ngũ Hành Sơn

STT STT SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nt Tâm Giao 933073694 TP. Đà Nẵng Quận Ngũ Hành Sơn 61, Bùi Tá Hán, Phường 1, Quận Ngũ Hành Sơn
2 Nt Tâm Giao 1 933073694 TP. Đà Nẵng Quận Ngũ Hành Sơn 60, Nguyễn Duy Trinh, Phường 7, Quận Ngũ Hành Sơn
3 933073694 TP. Đà Nẵng Quận Ngũ Hành Sơn 61, Bùi Tá Hán, A, Quận Ngũ Hành Sơn