Huyện Nguyên Bình

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Nhà thuốc Phương Anh – Nguyên Bình 911393223 Cao Bằng Nguyên Bình Tổ 4, TT Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng