Huyện Ninh Hoà

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Khánh Hòa
Ninh Hoà
NT Thu Lan 199, Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Huyện Ninh Hòa 0974591500