Huyện Phù Cừ

1 Quầy thuốc Quyết Thắng HY 982879775 Hưng Yên Phù Cừ 43 thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên
2 Quầy Thuốc Hưng Thuỷ HY 972381304 Hưng Yên Phù Cừ số 14K1, TT Trần Cao, Phù Cư, Hưng Yên