Huyện Phù Mỹ

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Bình Định
Phù Mỹ
NT Thiên Hoa 218 võ quang dũng , Thị Trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định 0935309609