Huyện Phù Ninh

1 Quầy thuốc Trường Phương PT 0986239138 Phú Thọ Phù Ninh Số nhà 115- Tổ 2- Khu 6- Thị Trấn Phong Châu- huyện Phù Ninh- Tỉnh Phú Thọ
2 Quầy thuốc Khánh Linh PT 0919429882 Phú Thọ Phù Ninh SN 122 Đường Nam, Thị Trấn Phong Châu,Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
3 Quầy thuốc Diệu Ngân 0946585232 Phú Thọ Phù Ninh Tổ 6 Khu Núi Trang TT Phong Châu