Huyện Phú Xuyên

STT Khu vực Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Phú xuyên Quầy Thuốc Đông Phượng chanh thôn, xã nam tiến, huyện phú xuyên, hà nội 948407746
2 Phú xuyên Quầy Thuốc Số 29- Chị Thúy. tiểu khu mỹ lâm,phú xuyên,hà nội 919506378
3 Phú xuyên Quầy thuốc Phạm Thị Liền Duyên Trang, Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội 383826866
4 Phú xuyên NT GPP Số 26- Chị Thoa Chợ Phú Minh , Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 2433507894
5 Phú xuyên Quầy Thuốc Phú Đức (Cổng BV Đa Khoa huyện Phú Xuyên)Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 989653823
6 Phú xuyên Nhà thuốc Hà Phương Nhung Thao Nội , Sơn Hà , Phú Xuyên , Hà Nội 986977993
7 Phú xuyên Quầy Thuốc Thanh Vinh Cổng Bệnh Viện Đa Khoa Phú Xuyên- huyện Phú Xuyên- Hà Nội 974563863
8 Phú xuyên Quầy Thuốc Thùy Dung Thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 349597833
9 Phú xuyên Nhà thuốc Hà Phương Nhung Thao Nội , Sơn Hà , Phú Xuyên , Hà Nội 986977993
10 Phú xuyên Quầy thuốc Khánh Linh Cổng bệnh viện Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nôi 916446739
11 Phú xuyên Quầy thuốc Số 06- Đặng Ngần ⭐ Tân Dân ,Phú xuyên ,Hà Nội 985676989
12 Phú xuyên Quầy Thuốc Phùng Hậu số nhà 94 tiểu khu phú thịnh thị trấn phú minh phú xuyên hà nội 976546180