Huyện Phụng Hiệp

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 NT Phú Quý 0961999680 Hậu Giang Phụng Hiệp Số 104 , TT Búng Tàu, Phụng Hiệp, Hậu Giang