Huyện Phước Long

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
571 QT Dương Chiêu BL 2913864027 Bạc Liêu Phước Long 118b, ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
1476 Lương Thị Lẫm 373747579 Bình Phước Thị Xã Phước Long 00, Chợ Phước Long, Phước Long, Thị Xã Phước Long
1479 Ngọc Yến 913878858 Bình Phước Thị Xã Phước Long 07, Phước Bình, Phước Bình, Thị Xã Phước Long