Huyện Quảng Điền

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bảo Anh 0702341357 Thừa Thiên Huế Quảng Điền Số 23 Nguyên Kim Thành, TT Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế