Huyện Quảng Ninh

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc số 1 0941239777-0905776616 Quảng Bình Quảng Ninh Cổng Bệnh viện Dinh 10 Gia Minh huyện Quảng Ninh/QUẢNG BÌNH
2 Quầy Thuốc Khánh Ngọc 917755950 Quảng Bình Quảng Ninh Chợ Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình