Huyện Quỳ Châu

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Nhà thuốc Tuấn Trang 973257678 Nghệ An Quỳ Châu Khối 2A, TT Tân Lạc, Quỳ Châu
NT Nguyễn Thị Thắm 0384331044 Nghệ An Quỳ Châu Khối Tân Hương, TT Tân Lạc, Quỳ Châu
NT Quang Minh 0385540150 Nghệ An Quỳ Châu Khối 4, TT Tân Lạc, Quỳ Châu