Huyện Rạch Giá

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1647 Tế Dân 0918 866 898 Kiên Giang Thành Phố Rạch Giá 17, Duy Tân, -vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá
1648 Nt Đăng Trâm 944999123 Kiên Giang Thành Phố Rạch Giá 232, Trần Phú, -vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá