Huyện Sa Đéc

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1562 Thiên Phúc 2773861975 Đồng Tháp Thị Xã Sa Đéc 152 A, Nguyễn Sinh Sắc, P2, Thị Xã Sa Đéc
1567 Nhà Thuốc Nguyễn Mỳ 2773835577 Đồng Tháp Thị Xã Sa Đéc 44, Lý Thường Kiệt, 2, Thị Xã Sa Đéc