Huyện Sơn Tịnh

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quảng Ngãi
Sơn Tịnh
Quầy thuốc Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, -đối Diện Công An Huyện Sơn Tịnh, Trương Quan Trọng, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 0973844924