Huyện Sông Cầu

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Hưng Nguyên 982711378 Phú Yên Thị Xã Sông Cầu Gần Chợ Xuân Lộc, Quốc Lộ 1a, Xã Xuân Lộc, Thị Xã Sông Cầu
2 Giang Vân 388235420 Phú Yên Thị Xã Sông Cầu KP, Dân Phước, Xuân Thành, Thị Xã Sông Cầu