Huyện Tam Nông

Quầy thuốc Minh Châu 0973643113 Phú Thọ Tam Nông Khu 6 TT Hưng Hóa, tam nông, Phú Thọ
Quầy Thuốc Số 18 Thắng Yến 974841783 Phú Thọ Tam Nông khu 9 lam sơn
Quầy Thuốc Minh Mẫn 962771258 Phú Thọ Tam Nông Xã Vạn Xuân