Huyện Tây Hoà

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Lê Thị Xem 2573578129 Phú Yên Huyện Tây Hoà cầu, Phú Thứ, Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà
2 Kim Phát 915202804 Phú Yên Huyện Tây Hoà , Thôn Tịnh Thọ, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hoà