Huyện Thanh Oai

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa Chỉ
1 Quầy thuốc Minh Tiến 0388069526 Hà Nội Thanh Oai 120 đường Sau Ao-Thanh Thuỳ-Thanh Oai-Hà Nội
2 Nhà thuốc GPP Số 9- chị Lê Thị Huệ HN 0977484835 Hà Nội Thanh Oai Mã Kiều, Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Hà Nội
3 Quầy thuốc Hương Giang 0376945524 Hà Nội Thanh Oai Số 16 Dốc Mọc, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Hà Nội
4 Quầy thuốc Linh Nhi 0968944683/ 0982839083 Hà Nội Thanh Oai Số 287 Phố Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội
5 Quầy thuốc Thanh Huyền 0964221179 Hà Nội Thanh Oai Số nhà 233 Thôn Thượng Thanh, Xã thanh cao, Huyện Thanh Oai, Hà Nội