Huyện Thạnh Phú

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1486 Qt Thu Giang 342056788 Bến Tre Huyện Thạnh Phú 247/3, Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú