huyện Thanh Sơn

Nhà Thuốc Soạn Canh PT 0387429075 Thanh Sơn SN 63, Tổ 5 Phố Vàng, Cổng chợ Thanh Sơn – TT Thanh Sơn , Tỉnh Phú Thọ
Nhà Thuốc Thân Bôn 0977124883 Thanh Sơn 88 Phố Cầu Đất, TT Thanh Sơn,Thanh sơn ,Phú Thọ