Huyện Tháp Mười

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Vạn Phát Đường 0918642926 Đồng Tháp Tháp Mười Chợ Thanh Mỹ, Ấp Hưng Lợi, Xã Thanh Mỹ, Tháp Mười, Đồng Tháp