Huyện Tiên Lãng

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH HUYỆN ĐỊA CHỈ
1 Quầy thuốc Thiên Hà 0776489482 Hải Phòng Tiên Lãng Đường 212, Lộc Trù, Tiên Thắng,Tiên Lãng, Hải Phòng
2 Quầy thuốc Thanh Bình HP 0977972909/0972544486 Hải Phòng Tiên Lãng thôn 7, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
3 Quầy thuốc Hằng Hoa 0385709262 Hải Phòng Tiên Lãng Chợ Hòa Bình, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng , Hải Phòng
4 NHÀ THUỐC – Bùi Thị Mỹ Hạnh 0984318193 Hải Phòng Tiên Lãng thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng/HẢI PHÒNG