Huyện Trà Ôn

 

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Vĩnh Long
Trà Ôn
Quầy thuốc Kim Xuyến ⭐ Chợ Hựu Thành, xã Hựu Thành, Trà Ôn, Vĩnh Long 0987733072