Huyện Trần Đề

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1747 Qt Lê Sướng 2993849014 Sóc Trăng Huyện Trần Đề 164, Ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề