Huyện Tràng Định

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
1 Quầy Thuốc Lan Hương 0394710686 Lạng Sơn Tràng Định Số 17 Khu 3 ,Thị trấn Thất Khê -,Huyện Tràng Định,Tỉnh Lạng Sơn