Huyện Triệu Sơn

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thanh Hóa
Triệu Sơn
Quầy Thuốc Lê Ly Ngã 3 Hợp Thắng – Triệu Sơn – Thanh Hóa 0968084948
 2 Thanh Hóa
Triệu Sơn
Nhà thuốc Số 3 DS. Trịnh Thị Liên – Key 45 phố Giắt Triệu Sơn/THANH HÓA  0936490439
3 Thanh Hóa
Triệu Sơn
Quầy Thuốc Bạch Mai Xóm 6 Dân Quyền ,Triệu Sơn/THANH HÓA 0947838995
4 Thanh Hóa
Triệu Sơn
Quầy Thuốc 04 Thanh Mão Hợp Lý , Triệu Sơn , Thanh Hóa 0984798665