Huyện Tứ KỲ

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 NT Tuyết Giang HD 917623626 Hải Dương Tứ Kỳ SN 456 Chợ Yên – TT Tứ Kỳ
2 Quầy thuốc Tâm Sen HD 984117901 Hải Dương Tứ Kỳ Chợ Cống Rộng, Ngọc Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
3 Quầy Thuốc Tường Nam chị Yến 0987016397 Hải Dương Tứ Kỳ Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương
4 Quầy thuốc Số 13 986554597 Hải Dương Tứ Kỳ Hàm Hy, Xã Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương