Huyện Tư Nghĩa

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quảng Ngãi
Tư Nghĩa
QT Kim Hưng khu dân cư mới, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 0918431969