Huyện Văn Lãng

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
1 Nhà thuốc số 23 Hoàng Phượng 0972606993 Lạng Sơn Văn Lãng Chợ Na Sầm – Thị trấn Na Sầm – Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn