Huyện Vị Thanh

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà Thuốc Thu Ngân 0939741098 Hậu Giang Vị Thanh 635 căn số 2, Khu vực 4, Phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang