Huyện Võ Nhai

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thái Nguyên
Võ Nhai
Quầy Thuốc Nụ Giang Cạnh Ngân Hàng Na Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên 0988528860