Huyện Vũng Tàu

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Gia Tường 02543854509 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 17, Đổ Chiểu, P1, Thành Phố Vũng Tàu
2 Mỹ Châu 0949883388 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 972, Đường 30/4, P11, Thành Phố Vũng Tàu
3 Nt Hồng Phúc 0908920090 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 189, Nam Kì Khởi Nghĩa, Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
4 Nt Nhân Đức 0965705697 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 935, Bình Giã, 10, Thành Phố Vũng Tàu
5 Nano 3 02543851166 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 1002, 30/4, P11, Thành Phố Vũng Tàu
6 Nt Lộc Tiên 0914146466 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 246, Nguyễn An Ninh, 6, Thành Phố Vũng Tàu
7 Nt Nhi Đồng 0908327035 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 326, Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
8 Nt Chí Linh 0966949040 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 125, Nguyễn Hữu Cảnh, 10, Thành Phố Vũng Tàu
9 Na No 02543250822 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 473, Trương Công Định, P7, Thành Phố Vũng Tàu
10 Hiển Vinh 0937992799 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 79, Ba Cu, P 4, Thành Phố Vũng Tầu
11 Thúy Điệp 0989814898 Bà Rịa Vũng Tàu Thành Phố Vũng Tàu 41, Ba Cu, P 4, Thành Phố Vũng Tầu