Huyện Yên Mỹ

1 Quầy thuốc Thu Thanh, chị Thu 0975858328 Hưng Yên Yên Mỹ Đường 206 ,Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
2 Quầy thuốc Hiệu Hạnh, chị Hạnh 0975737288 Hưng Yên Yên Mỹ Thôn Lưu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
3 Quầy thuốc Lan Anh- Chị Lan Anh 0977699295 Hưng Yên Yên Mỹ Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
4 Quầy Thuốc Đức Lâm- Chị Xinh 097748088 Hưng Yên Yên Mỹ Chợ Liêu Trung, Xã Lưu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
5 Quầy Thuốc Minh Vy- Chị Hạnh 0965530348 Hưng Yên Yên Mỹ Ngã tư chợ Tráng, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
6 Quầy thuốc số 11- Chị Hà 0976226746 Hưng Yên Yên Mỹ Thôn Liêu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ/HƯNG YÊN
7 Quầy thuốc Số 4 Ds Nguyễn Thị Vân 0398 147 451 Hưng Yên Yên Mỹ Chợ Từ Hồ
8 Quầy thuốc Số 2 0986 426 267 Hưng Yên Yên Mỹ Đường 206 giai phạm
9 Quầy thuốc Thể Chi 0936 937 346 Hưng Yên Yên Mỹ Số 272 TT Yên Mỹ
10 Quầy Thuốc Vân Anh 0978 216 866 Hưng Yên Yên Mỹ 52 Thị Trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên
11 Quầy Thuốc Đức Dũng 0368 607 117 Hưng Yên Yên Mỹ Chợ Cống Tráng
12 Quầy Thuốc Thanh Phong 0966 322 968 Hưng Yên Yên Mỹ Ngã 3 Lò Rèn