Huyện Yên Thủy

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Dược Phẩm Yên Thủy 0988 829 388 Hào Bình Yên Thủy Khu phố Yên Phong, TT Hàng Trạm