Phong Điền

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Trường An 0985779293 Cần Thơ Phong Điền Thửa 404, tờ bản đồ số 12, Ấp Mỹ Khánh, Xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ