Quận 6

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Thiên Phú ⭐ 0765667979 TP Hồ Chí Minh Quận 6 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP Hồ Chí Minh