Quận Ninh Kiều

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1500 Đình Yên 939005535 Cần Thơ Quận Ninh Kiều 36/32, Trần Việt Châu, An Hòa, Quận Ninh Kiều
1501 Xuân Mai 902504450 Cần Thơ Quận Ninh Kiều 85, Mậu Thân, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
1506 Trung Sơn 8 2923828732 Cần Thơ Quận Ninh Kiều 161, 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
1508 Công Ty Tnhh Trung Sơn Alpha 2923828732 Cần Thơ Quận Ninh Kiều 90, Lý Tự Trọng, An Cư, Quận Ninh Kiều