Quận Ô Môn

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1502 Hồng Huệ 2 1698069306 Cần Thơ Quận Ô Môn Chợ Ô Môn mới, Chợ Ô Môn, Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
1503 Bảo An 2 2923861930 Cần Thơ Quận Ô Môn 179/1, Ngô Quyền, Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
1504 Bảo An 1 2923861930 Cần Thơ Ô Môn Chợ Ô Môn mới, Ngô Quyền, Châu Văn Liêm,
1507 Hồng Huệ 1698069306 Cần Thơ Quận Ô Môn 45, Trần Hưng Đạo, Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn