Quận Phú Nhuận

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Trung Nguyên 973562303 TP. Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận 93B, Phan Xích Long, F.2, Quận Phú Nhuận