Thành Phố Đông Hà

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
 Nhà thuốc Thanh Hà 0398345739/0913434775 Quảng Trị TP Đông Hà Chợ Phường 5-Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị,
Nhà thuốc Ngọc Châu 0979709333 Quảng Trị TP Đông Hà 02 Nguyễn Du, TP Đông Hà, Quảng Trị
Nhà Thuốc Kim Thanh 0972234233 Quảng Trị TP Đông Hà Lô số 4, cầu Dẫn, Chợ Đông Hà, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Nhà thuốc Bảo Châu QT 0919153458- 0982053458 Quảng Trị TP Đông Hà 04 Lê Duẩn Tp Đông Hà, Quảng Trị