Thành Phố Sông Công

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thái Nguyên
Sông Công
Nhà Thuốc Giang Yến Tổ 8 phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên 01236633883
 2 Thái Nguyên
Sông Công
Nhà Thuốc Thu Hiền Tổ 9, P.Thắng Lợi, Sông Công, Thái Nguyên 0386648574
4 Thái Nguyên
Sông Công
Nhà thuốc Trung Hằng sn 533 Đường Cách Mạng Tháng 8 0972024589
5 Thái Nguyên
Sông Công
Quầy thuốc số 3 Khối 3, Phố Cò 0397 425 868
6 Thái Nguyên
Sông Công
Quầy thuốc Việt Phương Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn 0973342000
7 Thái Nguyên
Sông Công
Nhà thuốc Lệ Yến( KEY) Tổ Dân Phố cầu gáo Phường Bách Quang 0973473331
8 Thái Nguyên
Sông Công
Quầy thuốc Cường Tuyết Tổ 5 , Phường Lương Sơn 0986964514