Thành Phố Tam Kỳ

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Qt Y Học Dân Tộc Ánh Minh 0905027557 Quảng Nam Thành Phố Tam Kỳ 31, Trần Cao Vân Nối Dài, An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ
2 Nt Minh Tâm 0903541806 Quảng Nam Thành Phố Tam Kỳ 65B, Nguyễn Thái Học, Kp1 An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ
3 Nt Hồng Hà 02353859873 Quảng Nam Thành Phố Tam Kỳ 214, Huỳnh Thúc Kháng, An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ
4 Qt 19 0912535788 Quảng Nam Thành Phố Tam Kỳ 244, Huỳnh Thúc Kháng, Tp Tam Kỳ, Thành Phố Tam Kỳ
5 Nt Hoàn Thiện 0912535788 Quảng Nam Thành Phố Tam Kỳ 361, Nguyễn Văn Trỗi, An Phú, Thành Phố Tam Kỳ
6 Nt Nhân Ái 0914698485 Quảng Nam Thành Phố Tam Kỳ 29, Nguyễn Du, An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ
7 Nt Hồng Hà 1 0935339266 Quảng Nam Thành Phố Tam Kỳ 811B, Phan Chu Trinh, Tam Kỳ,
8 Số 238 01663606044 Quảng Nam Thành Phố Tam Kỳ 04, Nguyễn Du, ,an Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ
9 Ngọc Liên Quảng Nam Thành Phố Tam Kỳ 103, Trần Cao Vân, -, Thành Phố Tam Kỳ