Thành Phố Tuy Hòa

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Ngọc Ái 02573823941 Phú Yên Thành Phố Tuy Hòa 186-188, Lê Lợi, Phường 4, Thành Phố Tuy Hòa
2 Nhật Tân 1 0935885886/0977666390 Phú Yên Thành Phố Tuy Hòa 115, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành Phố Tuy Hòa
3 Hồng Phúc 02573824448 Phú Yên Thành Phố Tuy Hòa 235, Nguyễn Huệ, Phường 4, Thành Phố Tuy Hòa
4 Thu Phượng 02573825271 Phú Yên Thành Phố Tuy Hòa 104, Nguyễn Hụê, Phường 5, Thành Phố Tuy Hòa
5 Đông Hưng 0903523698 Phú Yên Thành Phố Tuy Hòa 63, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành Phố Tuy Hòa