Thị trấn Đại Từ

STT STT SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc Chiểu Hà TN 0984395752 Thái Nguyên Đại Từ Quầy Thuốc Chiều Hà, Cổng bệnh viện Đa Khoa, huyện Đại Từ
2 Quầy thuốc số 4 (Chị Nguyên) 0976175266 Thái Nguyên Đại Từ Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên
3 Quầy thuốc Trọng Tú TN 0978162907 Thái Nguyên Đại Từ Tổ dân phố Sơn Tập 2, Thị trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên
4 Quầy thuốc số 1 Công Ty Dược ⭐ 914656220 Thái Nguyên Đại Từ Phố Đình TT Hùng Sơn
5 Quầy thuốc Thanh Nguyệt 984812466 Thái Nguyên Đại Từ TT Hùng Sơn
6 Quầy thuốc Hồng Chiên 975134212 Thái Nguyên Đại Từ Xóm Yên Lãng, Xã Yên Lãng
7 Quầy thuốc Việt Anh 1 967704927 Thái Nguyên Đại Từ TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ